Nye regler for vold og trusler i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler i arbeidslivet. Det stilles krav om at: virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. […]

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeids- og sosialdepartementet har gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. Juli 2016. De største endringene består i: å gjennomføre direktiv om elektromagnetisk felt 2013/35/EU i norsk rett å tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å sørge for at det gis opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren er satt til å bruke, og at opplæringen dokumenteres å kunne […]

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er: Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i […]

Temasamlinger for små bedrifter

Oslo HMS-senter har som mål å følge opp alle medlemmene slik at de får best mulig utbytte og i 2016  tilbyr vi temasamlinger til små bedrifter (1-12 ansatte). Vi har valgt temaer som Arbeidstilsynet erfaringsvis ofte etterspør. Det vil være to timers samling med to alternative datoer med tidspunkt enten på starten av dagen eller etter ordinær arbeidstid. […]

Endringer i regelverk om arbeid i høyden

Fra 1. januar 2016 trådde nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Se forøvrig kapittel 17 i Forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Viktige endringer: • Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Det stilles strengere krav mht. timeantall og innhold […]