Endret fremkommelighet i Storgata fra oktober 2018


Hele Storgata skal rustes opp over en anleggsperiode på ca. 2,5 år. Utover høsten 2018 blir flere bussruter som i dag går i Storgata lagt til sidegater for å unngå konflikt med anleggsarbeidene. Før hovedprosjektet kommer i gang i Storgata flyttes trikken til en midlertidig trikketrasé fra Jernbanetorget til Hausmannsgate. Denne er forventet ferdig sommeren 2019. Når trikken flyttes over i midlertidig trasé stenges holdeplassen i Brugata, og Storgata stenges for all trafikk. Kun fotgjengere vil ha anledning til å bevege seg i anviste traséer gjennom anlegget så lenge prosjektet pågår.

Det vil med andre ord være fremkommelighet til våre lokaler som før, men nærmeste buss- og trikkestopp vil ikke lenger være Brugata. Følg Ruters anvisninger, og benytt gåtraséer til Storgata 32.
Ring oss ved spørsmål på telefon 23 15 88 50.