Styrets sammensetning ETTER ÅRSMØTET 2015

Styrets leder:

Martin Høiby – Statens strålevern

STYREREPRESENTANTER:

Per Christian Bing – Unibuss AS
Tarald Gjerden – AS Realbygg
Tove Gullstein Jahr – Statens legemiddelverk
Gry Berger – Politiets Fellesforbund
Terje Løkkevik – Unibuss AS
Torgeir Testdal – Otis AS