Karl Åge Midbøe

BHT-gruppen SA samarbeider med organisasjonspsykolog Karl Åge Midbøe, som leverer organisasjonspsykologiske tjenester til våre medlemmer etter nærmere avtale.

Hensikt

Hensikten med samarbeidet er å tilby tjenester som kan supplere våre tjenester innenfor psykososialt arbeidsmiljø.

Avtale

BHT-gruppen SA formidler kontakt når det avdekkes behov for organisasjonspsykologiske tjenester og den aktuelle virksomheten inngår en avtale med organisasjonspsykologen.

Aktuelle tjenester

Lederstøtte og lederutvikling

 • Programbasert eller ad hoc basert behov, grupperettet eller individrettet.
 • Ledelse og lederrollen: Fokus på lederidentitet og den enkelte leders roller i relasjon til virksomhetens mål, strategi, rammebetingelser og utfordringer.
 • Verdibasert lederskap: Virksomhetens målsetninger i forhold til omsorg for medarbeiderne og kunders/brukeres interesser.
 • Samtalepartner for ledere vedrørende håndtering av personalrettede og andre problemstillinger.
 • Ledergruppeutvikling.

Organisasjonsutvikling

 • Arbeidsmiljøutvikling.
 • Medarbeiderskap, teambygging, kommunikasjon og samarbeid, samarbeidsprosesser enheter/avdelinger i mellom.
 • Effektivisering av arbeidsprosesser, organisering, organisasjonsdesign.


Medarbeiderundersøkelser

 • Konfliktløsning/konflikthåndtering.
 • Seminarer, foredrag og undervisning om ulike organisasjonspsykologiske temaer.
 • Veiledning og motivasjonsarbeid for medarbeidere og ledere som sliter i motbakke.
 • Konsultasjoner vedrørende personlige problemer (klinisk psykologbistand).