Ergonomisk arbeidsmiljø

Risikovurdering av ergonomiske forhold og forslag til risikoreduserende tiltak

BHT gruppen bistår i å kartlegge ergonomiske forhold, og bidrar deretter med forslag til spesifikke tiltak mot eksponeringer/ risikoer. Dette gjennomføres gjerne i samarbeid med virksomhetens Daglig Leder og Verneombud.

Bistand ved planlegging og utforming av arbeidsplasser i nye og eksisterende lokaler
Ergonomiske kartlegginger (arbeidsbelastninger, arbeidsprosesser, arbeidsbevegelser/-stillinger, belysning, synsergonomi,organisatoriske
faktorer)
Tilrettelegging av arbeid ved dataskjerm
Bistand ved innkjøp av utstyr og møbler