• HMS-magasinet har laget en artikkel om tilbud med mobil bedriftshelsetjeneste.

  Les artikkelen her

 • Tildeling av Arbeidsmiljøprisen for 2020

  Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er:

  1. Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål.
  2. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i organiserte former slik at det fungerer i praksis.
  3. Evne og vilje til iverksetting av miljøforbedrende tiltak på det fysiske, kjemiske eller organisatoriske plan.

  Vinneren av Arbeidsmiljøprisen 2020 er en landsdekkende organisasjon som har jobbet systematisk med HMS over svært mange år. Virksomheten har gode rutiner og et oppdatert HMS-system som ivaretar ansatte og krav iht. lovverket. Hovedverneombudet er en sentral pådriver i HMS-arbeidet, og samarbeider med ledelsen og arbeidsmiljøutvalget for aktivt å forebygge fysiske og psykiske utfordringer som følger av mange ulike arbeidssituasjoner.

  Samarbeidet med BHT-gruppen SA dekker mange områder som bl.a. utarbeiding/revisjon av HMS-rutiner, risikovurderinger, deltakelse på vernerunder, ergonomivurderinger, førstehjelpskurs, sykefraværsoppfølging, målrettede arbeidshelseundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, oppfølging etter alvorlig hendelser, og interne HMS-kurs for ledere og verneombud i hele organisasjonen. Vår kompetanse og erfaring brukes aktivt i arbeidet med å utvikle arbeidsmiljøet og skape trygge og sunne arbeidsforhold, og vi opplever at våre innspill og vurderinger er ønsket og blir godt mottatt.

  I forbindelse med årsmøtet i BHT-gruppen SA blir Arbeidsmiljøprisen for 2020 tildelt:

  Blå Kors Norge

  Vi gratulerer!