Kurs i livreddende førstehjelp

Målsetning

Et førstehjelpskurs skal hjelpe deg til å vurdere skadde og syke, og videre gi nødvendig førstehjelp inntil det kommer medisinsk kvalifisert personell til stede.

Kursets innhold

 • Opptreden på skadestedet
 • Varslingsrutiner
 • Pasientundersøkelse
 • Bevissthet/ livløshet
 • Frie luftveier
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hjerte-lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveiene

Mulige tillegg:

 • Blødninger, Sårskader
 • Brudd
 • Brannskader
 • Sykdommer: Hjerteinfarkt, Slaganfall, Diabetes, Epilepsi
 • Forgiftninger, helsefare ved kjemikalieulykker og akutte sykdomstilfeller
 • Trafikkulykke
 • Strømulykke
 • Reisemedisin
 • Jobb i kriseområder
 • Barn
 • Håndtering av reaksjoner etter dramatisk opplevelse

Varighet

Minimum 3 timer. Kurset tilpasses virksomhetens behov.