Kurs og opplæring

 • Førstehjelpskurs tilpasset virksomhetens behov og ønsker
 • Skreddersydde, bedriftsinterne kurs innen alle relevante områder som f.eks.:
  • Ergonomi og arbeidsteknikk
  • Sikker kjemikaliehåndtering
  • Støy og støyskader
  • Nattarbeid
  • HMS-kurs for ledere
  • Rusforebyggende arbeid
  • Forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen – konfliktreduserende kommunikasjon
  • Den viktige samtalen
  • Stressmestring
  • Annet på forespørsel
 • Grunnopplæring i arbeidsmiljø- og HMS-arbeid ("40-timers kurs")