Seminar om vold og trusler

MÅLSETNING

Hensikten med seminaret er å sette trusler og vold mot ansatte på dagsorden. Seminaret skal bidra til økt fokus på forebyggende arbeid.

INNHOLD

Normale reaksjoner på unormale hendelser. Forelesning med diskusjoner underveis.

Gjennomgang av prosedyrer/retningslinjer i:

  • virksomheten
  • Oslo HMS-senter SA
  • eventuelt politiet

Video:
«For din sikkerhet», med påfølgende gruppearbeid og diskusjon i plenum.

VARIGHET

Ca. 3-4 timer