Stressforebyggende kurs

Kurset kan tilpasses bedriftens ønsker med hensyn til tidsbruk og innhold, men for å få en grunnleggende innføring foreslår vi et kurs med varighet på ca. 2-3 timer.

INNHOLD

 • Hva er stress? Forholdet mellom ressurser/belastninger
 • Ulike faser av stress
 • Stress som risikofaktor for sykdom
 • Hvordan virker stress? Symptomer
 • Innvirkninger på stress – personlighet og livsstil
 • Det gode livet og det overaktive livet
 • Restitusjon og søvn
 • Utbrenthet
 • Tiltak for å forebygge stress
 • Tiltak for å mestre stress
 • Øvelser. Bevisstgjørende og avspennende øvelser for å forebygge og mestre stress i arbeid og fritid. Øvelsene gjennomgås praktisk.

FORBEREDELSER

For å få et kurs tilpasset din bedrift er det ønskelig med et forberedende møte for å imøtekomme spesielle ønsker og behov.

VARIGHET

Ca. 2-3 timer