Ytre miljø

• Bistand i systematisk miljøarbeid; miljøkartlegging, risikovurdering, mål og handlingsplaner, utarbeiding av rutiner m.m.

Våre yrkeshygienikere deltar i arbeidet med ivaretakelse av ytre miljø gjennom bistand til risikovurderinger, substitusjonsvurderinger, prosedyrer og rutiner for avfallshåndtering m.m.