Endret fremkommelighet i Storgata

Anleggsperioden i Storgata er i gang. Trikken er flyttet over i midlertidig trasé og Storgata er stengt for all trafikk. Fotgjengere har fremkommelighet tilnærmet som før via traséer. Følg Ruters anvisninger for nærmeste holdeplass ut fra din reisevei, og benytt gåtraséer til Storgata 32. Ring oss ved spørsmål på telefon 23 15 88 50.

Tildeling av Arbeidsmiljøprisen for 2018

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er: Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i […]

Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir

Forskrift om utførelse av arbeid § 2-2 første ledd er endret, siste ledd er opphevet, og § 2-4 siste ledd er endret. Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, og at verneombudet nå skal ha «tilgang til» stoffkartoteket mot tidligere «et eget eksemplar». https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/2/2/2-2/

Nye regler for vold og trusler i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler i arbeidslivet. Det stilles krav om at: virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. […]

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeids- og sosialdepartementet har gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. Juli 2016. De største endringene består i: å gjennomføre direktiv om elektromagnetisk felt 2013/35/EU i norsk rett å tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å sørge for at det gis opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren er satt til å bruke, og at opplæringen dokumenteres å kunne […]

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er: Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i […]