Sommeråpent

Vi holder åpent hele sommeren, men med noe lavere bemanning enn ellers i året. Ta kontakt med sentralbordet ved behov: Telefon: 23 15 88 50 eller Epost: post-oslo@bht-gruppen.no Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Tildeling av Arbeidsmiljøprisen for 2018

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er: Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i […]

Endret fremkommelighet i Storgata fra oktober 2018

Hele Storgata skal rustes opp over en anleggsperiode på ca. 2,5 år. Utover høsten 2018 blir flere bussruter som i dag går i Storgata lagt til sidegater for å unngå konflikt med anleggsarbeidene. Før hovedprosjektet kommer i gang i Storgata flyttes trikken til en midlertidig trikketrasé fra Jernbanetorget til Hausmannsgate. Denne er forventet ferdig sommeren […]

Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir

Forskrift om utførelse av arbeid § 2-2 første ledd er endret, siste ledd er opphevet, og § 2-4 siste ledd er endret. Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, og at verneombudet nå skal ha «tilgang til» stoffkartoteket mot tidligere «et eget eksemplar». https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/2/2/2-2/

Nye regler for vold og trusler i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler i arbeidslivet. Det stilles krav om at: virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. […]

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeids- og sosialdepartementet har gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. Juli 2016. De største endringene består i: å gjennomføre direktiv om elektromagnetisk felt 2013/35/EU i norsk rett å tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å sørge for at det gis opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren er satt til å bruke, og at opplæringen dokumenteres å kunne […]

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er: Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i […]