NYE REGLER FOR FAREMERKING AV KJEMIKALIER

Fra 1. juni 2015 gjelder nye regler for faremerking av kjemikaler. Det nye regelverket kalles CLP og er EUs forordning om klassifisering (Classification), merking (Labelling) og emballering (Packaging) av kjemiske stoffer og stoffblandinger, som også gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. CLP er basert på FNs globale harmoniserte system hvor målet er at klassifisering, merking og […]