Endringer i regelverk om arbeid i høyden

Fra 1. januar 2016 trådde nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Se forøvrig kapittel 17 i Forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Viktige endringer: • Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Det stilles strengere krav mht. timeantall og innhold […]