Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeids- og sosialdepartementet har gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. Juli 2016. De største endringene består i: å gjennomføre direktiv om elektromagnetisk felt 2013/35/EU i norsk rett å tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å sørge for at det gis opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren er satt til å bruke, og at opplæringen dokumenteres å kunne […]

Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er: Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i […]