Nye regler for vold og trusler i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler i arbeidslivet. Det stilles krav om at: virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. […]