Endret fremkommelighet i Storgata fra oktober 2018

Hele Storgata skal rustes opp over en anleggsperiode på ca. 2,5 år. Utover høsten 2018 blir flere bussruter som i dag går i Storgata lagt til sidegater for å unngå konflikt med anleggsarbeidene. Før hovedprosjektet kommer i gang i Storgata flyttes trikken til en midlertidig trikketrasé fra Jernbanetorget til Hausmannsgate. Denne er forventet ferdig sommeren […]