Endret fremkommelighet i Storgata

Anleggsperioden i Storgata er i gang. Trikken er flyttet over i midlertidig trasé og Storgata er stengt for all trafikk. Fotgjengere har fremkommelighet tilnærmet som før via traséer. Følg Ruters anvisninger for nærmeste holdeplass ut fra din reisevei, og benytt gåtraséer til Storgata 32. Ring oss ved spørsmål på telefon 23 15 88 50.

Tildeling av Arbeidsmiljøprisen for 2018

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er: Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i […]