Endret fremkommelighet i Storgata

Anleggsperioden i Storgata er i gang. Trikken er flyttet over i midlertidig trasé og Storgata er stengt for all trafikk. Fotgjengere har fremkommelighet tilnærmet som før via traséer. Følg Ruters anvisninger for nærmeste holdeplass ut fra din reisevei, og benytt gåtraséer til Storgata 32. Ring oss ved spørsmål på telefon 23 15 88 50.