Tiltak mot smitte

Tiltak i arbeidslivet mot smitte av koronaviruset (coronavirus) SARS-CoV-2  Følg Folkehelseinstituttets råd til befolkningen Vi anbefaler at alle følger Folkehelseinstituttets råd til befolkningen vedrørende coronavirus. Folkehelseinstituttets sider oppdateres fortløpende i forhold til situasjonen. https://www.fhi.no/ Her finner man linker til forskjellig informasjon om coronasituasjonen, f.eks. til råd og info til befolkningen https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ Under dette ligger råd […]

Utsettelse av avtalte aktiviteter

Kjære medlem, For å bidra til å forhindre spredning av coronavirus har BHT-gruppen SA besluttet at alle avtalte aktiviteter hos våre medlemmer skal utsettes der aktiviteten ikke er påkrevet. Dette gjelder i første omgang t.o.m. 26.03.20. Vi beklager at dette er nødvendig, men vi vil på denne måten bidra aktivt i den nasjonale innsatsen for […]