Ny faktaside om arbeidsmiljø om åpent kontorlandsskap


Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaside om kontorlandskap. Her inngår blant annet en sjekkliste for kartlegging og informasjon om hvordan kontorlandskapet bør utformes når det gjelder type arbeidsoppgaver, støy, lys og synsforhold, inneklima mv.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider