Arbeidsmiljøprisen


Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er:

  1. Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål.
  2. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i organiserte former slik at det fungerer i praksis.
  3. Evne og vilje til iverksetting av miljøforbedrende tiltak på det fysiske, kjemiske eller organisatoriske plan.

 

I forbindelse med Årsmøtet i Oslo HMS-senter SA ble Arbeidsmiljøprisen for 2015 tildelt:

 Jødisk Bo- og seniorsenter

arbeidsmiljøprisen bilde

 

Geir Berget, daglig leder ved Jødisk Bo- og seniorsenter, og prisutdeler Joan Wagner, bedriftssykepleier ved Oslo HMS-Senter SA