Endringer i arbeidsmiljøforskriftene


Arbeids- og sosialdepartementet har gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. Juli 2016.

De største endringene består i:

  • å gjennomføre direktiv om elektromagnetisk felt 2013/35/EU i norsk rett
  • å tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å sørge for at det gis opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren er satt til å bruke, og at opplæringen dokumenteres
  • å kunne henvise til relevante produksjonsstandarder for produsenter av stillaser og stiger
  • å innføre en overgangsordning for produkter som er typegodkjent av Arbeidstilsynet
  • å innføre en ny bestemmelse som stiller krav om at sertifiseringsorganene skal kontrollere produsentene i sertifikatets gyldighetsperiode
  • å harmonisere opplysninger for å identifisere arbeidstakere i bestemmelser om krav til registrering av eksponerte arbeidstakere

For en fullstendig oversikt over endringene, se endringsforskriftene hos Lovdata.