Utsettelse av avtalte aktiviteter


Kjære medlem,

For å bidra til å forhindre spredning av coronavirus har BHT-gruppen SA besluttet at alle avtalte aktiviteter hos våre medlemmer skal utsettes der aktiviteten ikke er påkrevet.

Dette gjelder i første omgang t.o.m. 26.03.20.

Vi beklager at dette er nødvendig, men vi vil på denne måten bidra aktivt i den nasjonale innsatsen for å begrense spredningen av coronaviruset.

Vi er som vanlig tilgjengelige på epost, telefon og skype, og vi kan fremdeles yte bistand til f.eks. risikovurderinger, gjennomgang av HMS-system/-prosedyrer, planlegging av aktiviteter framover, samarbeidsmøter, råd og veiledning m.m.

Ved hastesaker som må gjennomføres – kontakt oss på mail – eller telefon:

Oslo: post-oslo@bht-gruppen.no – Tlf. 23 15 88 50

Trondheim: post-trondheim@bht-gruppen.no – Tlf. 73 96 67 55

Vi vil være tilgjengelige i vanlig kontortid.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.