Tiltak mot smitte


Tiltak i arbeidslivet mot smitte av koronaviruset (coronavirus) SARS-CoV-2 

Følg Folkehelseinstituttets råd til befolkningen

Vi anbefaler at alle følger Folkehelseinstituttets råd til befolkningen vedrørende coronavirus.

Folkehelseinstituttets sider oppdateres fortløpende i forhold til situasjonen.

https://www.fhi.no/

Her finner man linker til forskjellig informasjon om coronasituasjonen, f.eks. til råd og info til befolkningen

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Under dette ligger råd for tiltak både dersom man har vært i områder med spredning, for når og hvordan man bør søke lege, og i hvilke situasjoner man bør forbli hjemme (karantene).

Helsedirektoratet har opprettet informasjonstelefon om koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen.

Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117


Kommunelege og legevakt

Sjekk din lokale kommunes hjemmesider for ytterligere kontaktinformasjon til kommunelege og legevakt.

https://www.trondheim.kommune.no/legevakten

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/koronavirus/

 

Råd og informasjon fra arbeidslivets organisasjoner

Virke:

https://www.virke.no/koronaviruset/

NHO:

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Spekter:

https://spekter.no/Nyheter/Nyheter-2020/Koronaviruset–drift-av-virksomheten-og-sykepenger-ved-fravar-mv1/

KS:

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/

 

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/

 

Arbeidstilsynet anbefaler at arbeidsgiver risikovurderer faren for smitte

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Arbeidstilsynet anbefaler at man har tenkt gjennom risikoen og planlagt tiltak på arbeidsplasser der ansatte kan komme i kontakt med smittede.

Jobbreiser bør inngå i risikovurderingen.

Kontakt oss gjerne for bistand til risikovurdering: post-oslo@bht-gruppen.no eller

post-trondheim@bht-gruppen.no