Live Bressendorf Lindseth

Live Bressendorf Lindseth er underleverandør for BHT-gruppen SA og kan levere organisasjonspsykologiske tjenester til virksomheter som har avtale med BHT-gruppen SA.

Hensikt

Hensikten med samarbeidet er å tilby tjenester som kan supplere våre tjenester innenfor psykososialt arbeidsmiljø.

Avtale

BHT-gruppen SA formidler kontakt til aktuelle kunder basert på behov for bistand. Live Bressendorf Lindseth gjennomfører forberedende møte hos kunden og avtaler gjennomføring av oppdraget. BHT-gruppen SA involveres ved behov.

Aktuelle tjenester

Ledelse, medarbeiderskap og teamutvikling

  • Fokus på lederidentitet og den enkelte leders rolle i relasjon til virksomhetens mål, utfordringer og rammebetingelser
  • Veiledning av medarbeidere og motivasjon av medarbeidere som sliter i motbakke
  • Å lede i overensstemmelse med et verdigrunnlag: grensesetting og omsorg

Kommunikasjon og kroppsspråk

  • Teamutvikling og nonverbal kommunikasjon: Hvordan tolke medarbeideres kroppsspråk som et hjelpemiddel i kommunikasjonen.