Alle nyheter

Tildeling av Arbeidsmiljøprisen for 2021

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Tildeling av Arbeidsmiljøprisen for 2021

Arbeidsmiljøprisen tildeles en bedrift, avdeling eller enkeltperson, som har gjort en ekstra innsats for arbeidsmiljøet i bedriften. Kriteriene som legges til grunn for nominasjon er:

  1. Evne og vilje til samarbeid med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål.
  2. Evne og vilje til å få verne- og miljøarbeidet inn i organiserte former slik at det fungerer i praksis.
  3. Evne og vilje til iverksetting av miljøforbedrende tiltak på det fysiske, kjemiske eller organisatoriske plan.

I forbindelse med årsmøtet i BHT-gruppen SA blir Arbeidsmiljøprisen for 2021 tildelt:

Rosenborg Malerteam og Espen Ekeberg i Unibuss AS

Vi gratulerer!